ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง...

MENTAL Health Check-In

MENTAL HEALTH CHECK IN เป็นเครื่องมือประเมินสุขภาพจิตเบื้องต้น และคัดกรองความเสี่ยงต่อปัญหาจิตเวช จากสถานการณ์ COVID-19 พัฒนาขึ้นเพื่อให้ประชาชนและผู้มีความเสี่ยงต่อปัญหาสุขภาพจิตสามารถเข้าถึงบริการได้อย่างรวดเร็ว การประเมินประกอบไปด้วย ความเสี่ยงเกี่ยวกับ COVID-19, ภาวะหมดไฟ(Burnout), ความเครียด, ภาวะซึมเศร้า, แนวโน้มฆ่าตัวตาย , โดยทราบผลการประเมินทันทีและคำแนะนำในการปฏิบัติตัว

โดย ศูนย์สุขภาพจิตที่ 1 - 13 กรมสุขภาพจิต

เริ่มทำแบบประเมิน

แบบประเมิน

กรุณาเลือกลักษณะของแบบประเมิน...

ประเมินตัวเอง

ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับตัวเอง...

เริ่มทำแบบประเมินตัวเอง

ประเมินผู้อื่น

ตรวจเช็คสุขภาพใจให้กับผู้อื่น...

เริ่มทำแบบประเมินผู้อื่น